Får jag skänka mina aktier till sonen?

Cecilia Gunne

Publicerades: 29 april, 2013

Får jag lov att skänka alla aktier i mitt AB till min son som är 17 år? Han blir då 100 procent ägare till företaget. Får han äga ett AB?

Det finns i princip inget som hindrar att din omyndige son äger aktierna. Men tänk på att det finns en viss verksamhet, bland annat finansiell rådgivning, som inte får bedrivas i ett bolag som inte har en godkänd ägare. Överförmyndarens tillstånd krävs dessutom om din son ska göra någon disposition med aktierna, innan han fyllt 18 år.

Om du ändå vill föra över dem till honom kan du skriva i gåvobrevet att en särskild förvaltare ska förvalta sonens aktier till dess att han uppnått en viss ålder (till exempel 18 eller 25 år) och att gåvan inte ska stå under överförmyndarens tillsyn. Du ska i så fall ange vem som ska vara särskild förvaltare. Det kan vara en släkting eller god vän som du litar på. Det kan också vara bra att skriva i gåvobrevet att aktierna ska vara sonens enskilda egendom i äktenskap, om han gifter sig i framtiden och kanske även skiljer sig. Därmed hindrar du att hans maka får rätt till hälften av aktiernas värde. Anlita gärna en jurist till gåvobrevet om det rör sig om stora värden.