Hur ansöker man om mönsterskydd?

Emma Wasberg

Publicerades: 25 mars, 2014

Jag har ett utvecklat program med ett unikt mönster. Men hur ansöker man om mönsterskydd? Och vad innebär det?

Mönsterskydd kallas även designskydd. Ett mönster i lagens mening definieras som en produkts eller produktdels utseende, som bestäms av produktens detaljer.

Den som skapat ett mönster kan få ensamrätt till mönstret, genom registrering hos Patent- och registreringsverket, under förutsättning att mönstret är nytt och särpräglat (speciellt).
Det går dock inte att skydda datorprogram med hjälp av mönsterskydd. Det är svårt att skydda datorprogram upphovsrättsligt. Det skydd man kan få är det skydd som ges enligt upphovsrättslagen.

För att skyddet ska komma i fråga krävs att datorprogrammet har så kallad verkshöjd, vilket innebär att det har originalitet och särprägel. Skyddet uppkommer automatiskt när programmet skapas.
I och med att skyddet inte registreras bör programmet dokumenteras så mycket som möjligt. Dokumentationen görs för att ha försprång i bevishänseende om upphovsrättsintrång skulle ske.

Emma Wasberg, jurist