Hur löser jag konflikten?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 13 november, 2015

Jag äger en firma med fyra anställda. Det har uppstått osämja mellan två av mina medarbetare. Det har gått så långt att de vägrar att prata med varandra vilket gör det svårt att arbeta. Jag måste ju lösa den här konflikten men vet inte riktigt hur jag ska gå till väga. Just nu är det svårt att få in dem i samma rum. Vad ska jag göra?

Att ha outredda konflikter hängande är förstås inte bra, speciellt i små bolag där alla anställda behöver samverka. Eftersom de inte ens vill uppehålla sig i samma rum kan du testa att låta dem skriva till varandra i stället. Du kan då be dem att svara på frågorna:

  • Hur uppfattar du konflikten?
  • Vad är det du stör dig på?
  • Vad vill du att den andra personen ska göra/inte göra?
  • Vad kan du själv ändra på för att det ska bli bättre?
  • Vad kan chefen/ägaren (alltså du) göra?

Med den här metoden sätter ni ord på konflikten och får lättare att förstå vad det handlar om och vad som behövs för att lösa situationen.