Hur motiverar jag de anställda i kristider?

Christine Lindgren

Publicerades: 3 februari, 2009

Jag driver en väl fungerande bilverkstad med fem anställda. Än har jag inte märkt av lågkonjunkturen, men den kommer väl också i mitt företag. Jag tror inte att jag kommer att behöva säga upp någon av mina anställda. Men jag märker ändå att oron finns bland de anställda. Och helt säker kan jag ju inte heller vara. Jag vill ju inte att de ska oroa sig i onödan, men måste ändå vara realistisk. Dessutom arbetar ju ingen lika bra om man är orolig för sitt jobb. Hur ska jag motivera mina anställda, och vad ska jag säga till dem?

Det är precis som du säger att oro inte leder till något positivt, särskilt inte om det beror på yttre omständigheter som man inte kan påverka. Utmaningen i ditt fall handlar om att förändra ett negativt fokus till något konstruktivt.

När oro uppstår på en arbetsplats blir chefens närvaro och uppmuntran extra viktig. Du som chef sätter stark prägel på stämningen med ditt sätt att vara och prata. Lägg därför extra kraft på att informera. Ge löpande information om hur det går för firman.

Informerade medarbetare är delaktiga medarbetare, och delaktiga medarbetare är oftast motiverade och engagerade. Det är också viktigt att lyssna och svara på de frågor som finns. Var så ärlig du kan, men håll dig till det du vet och det du vill ska hända.

En person som är orolig och inte får information fyller ofta ut luckorna med egna tolkningar som gör att oron förstärks.
En annan viktig förutsättning för motivation är att ha tydliga mål att fokusera på. Det är ett sätt att göra dina medarbetare delaktiga i utmaningarna. Att få vara med och påverka och att få komma med idéer höjer ofta motivationen snabbt.

Kanske har dina anställda idéer på hur ni ska få nya kunder? Om du sedan uppmärksammar och uppmuntrar framsteg förstärker du deras motivation att vilja lyckas.