Hur mycket aktier får man handla med i sitt bolag?

Cecilia Gunne

Publicerades: 18 juni, 2010

Jag har ett AB för egen konsultverksamhet. Nu planerar jag att trappa ner verksamheten, men vill i stället ägna mig åt att handla med aktier och fonder med det kapital jag byggt upp i företaget. Kan jag göra det? Var går gränsen för att verksamheten i stället betraktas som ”handel med värdepapper”? Och vad blir det då för skattekonsekvenser?

För att ditt bolags värdepapperstransaktioner ska räknas som värdepappershandel, och inte kapitalförvaltning, brukar krävas att det är minst en transaktion per vecka och att minst ungefär hela lagret omsätts årligen. Det krävs också att verksamheten är kontinuerlig så att den håller på flera år i rad.

Om det är värdepappershandel och inte kapitalförvaltning är det dessa skattemässiga skillnader:

* Värdepapperen räknas som lagertillgångar.

* Bolaget får dra av orealiserade förluster.

* Bolaget får dessutom dra av förluster på värdepappersaffärerna mot andra intäkter.

Om bolaget även bedriver annan verksamhet kan det alltså vara fördelaktigt att få dra av underskott mot andra rörelseinkomster.

Om du å andra sidan inte vill att bolaget ska anses bedriva värdepappershandel, utan enbart kapitalförvaltning, bör bolaget alltså omsätta mindre än hela lagret. Det går inte att säga exakt var gränsen går och det är framför allt syftet med verksamheten som avgör.

Du bör ange i bolagsordningen om bolaget ska bedriva värdepappershandel eller värdepappersförvaltning.