Hur ska hon bli en i gänget?

Ola Hedén

Publicerades: 3 september, 2013

En av mina fem anställda känner sig utfryst av de andra kollegorna och säger att hon inte trivs längre hos mig. Hon är duktig men passar kanske inte riktigt in i gänget. Hur löser jag situationen? Ska jag ta upp det på ett möte med alla eller prata med dem en åt gången? Vill inte hänga ut min anställda.

Fråga dig själv: Hur skulle gruppen och arbetet här fungera om personen är kvar, alternativt om hon väljer att sluta för att göra något annat? Bedömer du att det skulle fungera bättre om hon väljer att göra något annat behöver du komma överens med
henne hur det ska gå till – inte blanda in de andra. Bedömer du att du kan få igång gruppsamarbetet och är beredd att lägga tid och kraft på att det ska fungera behöver du även då börja med henne, för att förstå varför hon känner som hon gör och vilka åtgärder ni kan vidta. Först då kan du börja agera. Om det sedan är lämpligt att gå vidare och prata med alla i gruppen kan jag inte avgöra med hjälp av det du skriver. Generellt sett är det, i ett inledande skede, bättre att prata individuellt med gruppmedlemmarna än med alla.

Ola Hedén, HR-konsult