Hur ska jag hinna anställa?

Ebba Arnborg

Publicerades: 9 december, 2014

Jag är enmansföretagare, och har glädjande nog så mycket jobb att jag funderar på att anställa en person. Men jag har inte tiden för att rekrytera, hur gör jag?

 

Att anställda nya medarbetare är troligen det mest strategiska ett företag kan göra, speciellt i små företag eftersom varje ny person får väldigt stor inverkan på hur verksamheten utvecklar sig. 

Jag brukar säga att rekrytering måste få ta tid för att det ska bli rätt.

Om du bedömer att du inte har den tiden är det enklast att du väljer något av följande alternativ:

A) Anställ någon du känner.

B) Anställ en person tillfälligt eller på prov för att kunna bedöma om hon/han är rätt.

C) Ta hjälp av en rekryteringsfirma som hittar en person till dig.

Kul att ditt företag går bra, lycka till med rekryteringen!