Hur skapar jag ett bra arbetsklimat?

Ebba Arnborg

Publicerades: 9 december, 2014

Jag har nyligen tagit över en gård med några fasta medarbetare och några säsongsanställda. Hur kan jag få ihop gruppen och bidra till ett gott arbetsklimat, speciellt som det finns en konflikt mellan två av de äldsta medarbetarna?

Tidigare ägare har inte tänkt så mycket på hur vi har det tillsammans. Ska jag ordna en personaldag?

”Gott arbetsklimat”, vad betyder det för er? Plocka upp idéerna i gruppen. Ska ni ha det roligare på jobbet, samarbeta mer, diskutera bättre, känna meningsfullhet, bli duktiga på återkoppling eller ska era säsongsanställda bli mer inkluderade? När målet är definierat är nästa steg delmål.

Arbetsmiljöarbete sker systematiskt, punktinsatser är meningslösa. Avsätt tid i kalendern för uppföljning, då blir det prioriterat. Uppmuntra återkoppling under processens gång kring hur det går och uppmärksamma när ni når målen.

Att verka för ett gott arbetsklimat är en bra investering. Trivsel motverkar stress, sjukskrivningar och konflikter samt bidrar till effektivitet och kreativitet. Prioritet ett är att ta tag i konflikten och förstå vad den handlar om.

Förändringen mot något bättre behöver alla vara delaktiga i. Var uppmärksam på att det inte är din agenda som är allenarådande.

Ni som arbetar i verksamheten är varand­ras arbetsmiljö som alla har ansvar för. Våga vara en förebild – visa själv på det bemötande du efterfrågar.