Hur tar en pensionär bäst ut pengar?

Anders Andersson

Publicerades: 18 maj, 2010

Jag är pensionär och har ett konsultbolag som innehåller börsnoterade aktier med ett marknadsvärde på 1 miljon. Dessutom har jag ett sparat utdelningsutrymme på 5,5 miljoner. Nu undrar jag hur jag på bästa sätt kan få ut detta kapital ur företaget?

Att ta ut pengar ur ditt bolag för konsumtion är en klok idé för dig och andra pensionärer. Pengarna som då kan sätta guldkant på tillvaron är dessutom lågt beskattade, både som utdelning och lön.

Från och med det år man fyller 66 år är det extra förmånligt att ta lön ur ett bolag där man är aktiv. Det beror dels på att de sociala avgifterna då sänkts till 10,21 procent (ålderspensionsavgift) och dels på att arbetsinkomster men inte pensionsinkomster ger jobbskatteavdrag, som då är extra förmånligt. För de första 100 000 kronorna i lön är avdraget 20 procent av arbetsinkomsten.

Om du har stora vinster på dina aktier föreslår jag att du säljer aktier så att du i år får totalt 100 000 kr i vinster och samtidigt tar ut en lika stor lön. Du kan också skaffa andra intäkter eller ta upp periodiseringsfonder till beskattning.

Det blir då ingen skatt i bolaget, men sociala avgifter, som dock är avdragsgilla och ökar din allmänna pension. Din privata skatt på lönen blir efter jobbskatteavdrag endast drygt 10 procent, om din totala inkomst ligger under 384 600 kr, skiktgränsen för statlig skatt

Behöver du mer pengar så ta ut en del av den sparade utdelningen på 5,5 miljoner. Skatten på den blir 20 procent, lika stor som om du en gång i framtiden säljer bolagets aktier.