Hur undviker jag statlig skatt?

Anders Andersson

Publicerades: 1 november, 2013

Jag driver enskild firma och har de senaste två åren lagt pengar i periodiserings- och expansionsfonder. Men nu när firman fortsätter att gå bra inser jag att det kan bli problematiskt eftersom jag vill kunna återföra pengarna utan att betala statlig skatt. Hur löser jag det?

Du använder dig av en vanlig strategi som går ut på att avsätta så mycket till expansionsfond och periodiseringsfond så att din skattepliktiga inkomst av näringsverksamhet ligger strax under brytpunkten för 20-procentig statlig skatt (426300 kr för 2013).
Expansionsfondspengarna beskattas då med 22 procent och de pengarna kan du vänta med att ta upp till inkomstbeskattning hur länge som helst (beskattas då med sociala avgifter och inkomst av näringsverksamhet med avdrag för skatten du tidigare betalat).
Ditt problem är periodiseringsfonderna som måste tas upp till beskattning efter fem år. I de deklarationer där du tvingas ta upp gamla periodiseringsfonder till beskattning kan du avsätta lite mer pengar än tidigare till expansionsfond och på det sättet även
i fortsättningen komma under brytpunkten.