Kan hyran höjas under finanskrisen?

Johan Reberg

Publicerades: 3 februari, 2009

Jag och min man driver en inredningsbutik i södra Sverige och hyr butikslokalen av en medelstor fastighetsägare. Liksom många andra har vi blivit oroade av det höga ränteläget och allt kaos på finansmarknaden, och undrar vad som kan hända med vår hyra. Kan fastighetsägaren höja hyran eller säga upp oss utan förvarning?

Först och främst är hyresvärden bunden av er kontraktstid. Om kontraktet löper till den 31 december 2009 kan uppsägning för villkorsändring ske först till den tidpunkten. Hyresvärden måste även iaktta den uppsägningstid som hyreskontraktet eller hyreslagen stipulerar.

Om hyrestiden är längre än nio månader gäller nio månaders uppsägningstid, såvida inte en längre uppsägningstid är avtalad. Om hyrestiden är kortare gäller kortare uppsägningstid. Om hyreskontraktet löper på obestämd tid gäller en uppsägningstid på minst nio månader. Ni behöver alltså inte oroa er för att få en högre hyra från ena dagen till den andra.

När det gäller en hyreshöjning i sig så får hyresvärden endast ta ut en så kallad marknadshyra. Vad som är gällande marknadshyra är inte helt enkelt att bedöma. Den beror på vad andra intresserade kan vara villiga att betala på den öppna marknaden.

Vid en sådan bedömning gör man normalt en jämförelse med liknande lokaler på orten. Den lokal som ska jämföras med ska även ha ett jämförbart läge och även till utformningen vara likvärdig, annars bör en justering göras.

Det är denna värdering som ska avgöra hyrans storlek och inte vilka finansieringskostnader eller andra kostnader som hyresvärden har för fastigheten.