Kan jag avskeda överflödig personal?

Christine Lindgren

Publicerades: 2 november, 2009

Jag är på väg att ta över en butik, men lönekostnaderna är helt orimliga. Har jag rätt att utan vidare säga upp en av de anställda? Vad gäller?

Om lönekostnaderna är orimliga innebär det att du kan tvingas dra ner på bemanningen för att effektivisera verksamheten. Det finns helt enkelt inte arbete för alla och det blir så kallad arbetsbrist.

Men du kan inte bara sparka vem du vill. Ta fram en lista över alla anställda där det står hur länge de varit anställda i företaget. Därefter gäller huvudregeln ”sist in, först ut”. Är arbetsplatsen bunden av kollektivavtal ska du också informera och förhandla med facket innan du säger upp någon.

Uttrycket ”avsked” ska du absolut inte använda. Det är något helt annat. Avskeda får du bara göra om någon grovt åsidosatt sina skyldigheter i anställningen och att vara ”överflödig” är inte ett skäl för att bli avskedad.