Kan jag hyra ut butiken till mitt AB?

Samuel Karlsson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 14 augusti, 2017

Hej, jag har köpt ett hus där en del av huset är en butikslokal och den andra bostad. Kan jag som privatperson hyra ut butiksdelen till mitt aktiebolag? Det är nämligen genom aktiebolaget jag kommer att driva butiken och försäljning av varor. Hur debiterar jag aktiebolaget och bokför hyran i så fall?

Du kan hyra ut butiksdelen till ditt aktiebolag. Eftersom det är ditt eget bolag kommer endast den marknadsmässiga delen av hyran att betraktas som hyra. Du bör ta reda på vad en marknadsmässig hyra är för din lokal genom att undersöka liknande butikslokaler samt göra det tydligt att lokalen enbart används som butik och inte som bostad.

Den marknadsmässiga delen av hyran är avdragsgill som en kostnad hos aktiebolaget. Skulle du ta ut en högre hyra kommer överskjutande del betraktas som en utdelning till dig och beskattas enligt de regler som då gäller.

När du hyr ut till ditt eget aktiebolag får du i din privata deklaration inte göra avdrag enligt schablonavdraget, utan endast avdrag för de merkostnader som uppstår på grund av uthyrningen, som till exempel ökat slitage på lokalen eller ökad vattenförbrukning.