Kan jag skydda min affärsidé?

Johan Reberg

Publicerades: 2 november, 2009

Jag har en affärsidé som jag ska starta tillsammans med en vän. Jag skulle vilja skydda den idén från konkurrenter och även ha dokumenterat att jag har äganderätten till idén. Hur tryggar jag min idé, och därmed mitt företag, på bästa sätt så att ingen annan snor den?

När det gäller en affärsidé så är den sällan så unik så att den inte går att kopiera av andra. Enbart en affärsidé kan alltså inte skyddas upphovsrättsligt, vilket innebär att vem som helst som får kännedom om idén kan använda sig av den.

Genom att upprätta ett sekretessavtal mellan dig och din kompanjon eller med en annan eventuell affärspartner kan ni minska risken för att idén sprids. Avtalet bör upprättas i skriftlig form där det framgår att informationen inte får spridas och att man inte ensam får använda sig av affärsidén. En skadeståndsklausul bör finnas med i avtalet om avtalsparten bryter mot avtalet.

Den typ av ensamrätt som exempelvis ett patent eller en varumärkesregistrering innebär kan man inte få enbart för själva affärsidén. Det kan därför i ett senare stadium vara klokt att skydda det som går att skydda genom att ansöka om varumärkesregistrering, patent och eventuellt mönsterskydd.

Om du däremot utvecklar någon typ uppfinning som du vill skydda kan du ansöka om patent hos PRV. Den som gjort en uppfinning som kan utnyttjas industriellt och som tidigare inte är känd kan få ensamrätt eller patent på denna. Ensamrätten innebär att uppfinnaren under viss tid kan hindra andra från att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen.