Kan kommunen bara säga upp avtalen?

Johan Reberg

Publicerades: 10 december, 2013

Jag driver ett bemanningsföretag som har ett antal tidsbegränsade konsultavtal med olika vårdenheter i samma kommun. Nu ska kommunen ogiltigförklara samtliga avtal inför en allmän upphandling av nytt ramavtal, och ignorerar då uppsägningstiden samt skriftliga uppsägningen, som står i avtalet som annars hade löpt till 2015. Det är avtalat tre månaders uppsägning skriftligt.

Kan kommunen bara ignorera avtalen och hur ska jag kunna skydda mitt företag, som inte har avtal med kommunen utan kommunala vårdenheter? Vad är det som gäller?

Samma lagar och regler gäller för kommuner som för alla andra. En kommun måste fullfölja ingångna avtal. Om kommunen bryter avtalet i förtid så begår de ett avtalsbrott och ska ersätta den skada avtalsparten förorsakas på grund av avtalsbrottet.

Det framgår inte av din fråga om de vårdenheter du har avtal med är kommunala verksamheter eller verksamheter som bedrivs i bolagsform (kommunalt eller privat).

Är det kommunala verksamheter så är det ju kommunen du har avtal med och kommunen du ska rikta dina krav mot. Bedrivs vårdenheterna i bolagsform så är det respektive bolag du ska rikta dina anspråk mot.

För att skydda ditt företag skulle jag råda dig att redan nu kontakta dina avtalsparter och påpeka att du anser att de begår ett avtalsbrott om de bryter avtalet och att du har för avsikt att kräva ersättning för den skada ditt företag förorsakas till följd av detta.