Kan vi ta ut utdelning från båda bolagen?

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 29 april, 2014

Jag driver ett aktiebolag tillsammans med två andra delägare. Vi har totalt fem anställda. I fem år har allt flutit på bra men nu börjar våra viljor gå åt lite olika håll. Därför har jag kommit på idén att vi borde starta varsitt bolag och fakturera vårt gemensamma bolag där vi har våra anställda.

Går det att ta ut utdelning enligt schablonregeln från våra ”egna” bolag och dessutom ta utdelning från det stora bolaget där vi har anställda?

Det finns flera problem med din idé och ni bör skaffa experthjälp. Det går nämligen inte att utan risk för negativa skattekonsekvenser fakturera hur som helst mellan bolag för tjänster som inte utförts. Men skattereglerna ger var och en av er rätt att ta utdelning ur varsitt bolag enligt schablonregeln, 155 650 kronor under 2014. Den regeln får användas endast för ett bolag per person.

I ert gemensamma bolag kan ni i dag ta ut utdelning enligt huvudregeln som bygger på aktiernas anskaffningsvärde och eventuellt löneunderlag. Ju högre totalt löneunderlag, desto större möjlighet till lågbeskattad utdelning.

För att löneunderlaget ska kunna användas måste den egna årslönen överstiga en viss hög nivå enligt kalkylen på driva-eget.se/utdelning.
Är ni inte släkt måste alla ni tre delägare uppfylla detta lönekrav.

Om ni ett visst år inte delar ut så mycket som ni har rätt till får ni spara utdelningsutrymme för 20-procentsbeskattad utdelning till ett senare år. Men om ni gör om ägandet enligt din idé så får löneunderlaget från det bolag som du då äger indirekt via ett annat bolag användas bara om ditt bolag äger mer än hälften av aktierna i det underliggande bolaget. Bara en av er kan i så fall använda löneunderlaget.