Lönar det sig att betala in uppskov?

Anders Andersson

Publicerades: 16 april, 2009

Jag har läst att den nya skatten på gamla villauppskov är 0,5 procent. Men på i deklarationsuppgifterna från Skatteverket står det 1,67. Hur hänger det ihop? Den uppskjutna vinsten är 1 miljon. Lönar det sig att betala av uppskovet redan nu´?

Jag kan förstå att du blir fundersam när du ser att 1,67 procent av den uppskjutna vinsten är förtryckt på deklarationshandlingarna. Eftersom kapitalskatten är 30 procent blir själva skatten 0,5 procent av vinsten.   Så siffrorna är rätt.

Om du har pengar till tillgängliga lönar det sig därför att betala av skatten i förtid. Om du då i årets deklaration begär att få betala skatten på den uppskjutna reavinsten (begär återföring) får du betala 22 procent av vinsten i skatt ? 220 000 kr om du har en miljonvinst.

Men du kan minska den skatten med 20 000 kr om du i stället gör så här:

  • Överklaga den deklaration där du deklarerade reavinsten (begär omprövning). Då beräknas reavinstskatten enligt de gamla reglerna, med 20 och inte 22 procent av vinsten. Med en miljonvinst minskar alltså skatten från 220 000 till 200 000 kr. Sådan omprövning kan göras fem år efter taxeringsårets utgång.

Det tillkommer en liten avgift för att du dröjt att betala in skatten på den gamla deklarationen när du begär omprövning, 1-2 procent av själva skatten per år.

Här kan du räkna ut när det lönar sig att betala av gamla uppskov.