Måste vi betala semesterlön?

Ola Hedén

Publicerades: 10 december, 2013

I vårt aktiebolag har vi en fast anställd som tjänat in semester fram till den 4 mars 2013 då hon blev sjuk och hon har varit sjuk sedan dess. Hittills alltså mer än 180 dagar.

Jag har läst att arbetsgivaren är skyldig att betala semesterlön om personen varit sjuk i mer än 180 dagar. Kan det verkligen vara riktigt?

Det beror på. Medarbetare med hel eller partiell sjukskrivning tjänar in betald semester. Undantaget är om sjukskrivningen beror på arbetsskada. Semester regleras antingen i kollektivavtalet eller i Semesterlagen (SemL).

Ola Hedén, HR-konsult