Min 16-åring vill starta eget – hur påverkas jag?

Kristina Boström

Publicerades: 13 december, 2016

Min dotter på 16 år vill starta enskild firma med mitt godkännande som förälder. Men betyder det då att jag blir registrerad som medägare i hennes firma hos Bolagsverket? Hur blir det med skatt och redovisning, blir vi sambeskattade? Räknas hennes vinster och eventuella förluster som mina också?

Din dotter har fyllt 16 år och får under vissa förutsättningar starta en enskild firma. Om det gäller mer omfattande näringsverksamhet, i regel verksamhet som medför bokföringsskyldighet, kan det krävas att överförmyndaren lämnar samtycke för att en underårig, som fyllt sexton år, ska få bedriva näringsverksamhet. Ett sådant samtycke får endast lämnas om den omyndiges personliga förhållanden är sådana att det med hänsyn till rörelsens art är lämpligt att samtycke ges. Kravet på samtycke finns för att säkerställa att barn inte riskerar att bli skuldsatta eller gå i personlig konkurs.

Om din dotter med samtycke bedriver rörelse får hon själv ingå rättshandlingar inom ramen för rörelsen. Ni som föräldrar behöver därför inte vara registrerade som medägare i hennes firma. Den omyndige får, för firmans räkning, förvärva egendom, låna pengar, pantsätta egendom med mera. Det finns dock vissa begränsningar av vilka rättshandlingar den omyndige får ingå. Den omyndige får inte för firmans räkning köpa eller sälja bland annat fast egendom och bostadsrätt.

Om er dotter bedriver rörelsen i en enskild firma står hon själv ansvarig för alla ekonomiska förpliktelser som hon har ådragit sig. Ni kommer inte heller att sambeskattas.

Helena Robertsson, skatteexpert på EY