Ska jag byta till kontantfaktura?

Ebba Arnborg

Publicerades: 9 december, 2014

Jag driver en hårsalong, nu har min kassa gått sönder. Jag funderar på kontantfaktura i stället för dyr kassaapparat.

Finns det någon gräns för års-inkomsten för att ha kontantfaktura?

Ett företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ska ha ett certifierat kassaregister, i varje fall om omsättningen är större än 177 000 kronor per år.

Det är endast kontantförsäljning som behöver registreras i registret och inte fakturerad försäljning. Det går då att slippa kassaregister genom att skriva kontantfakturor. Det innebär att ett företag upprättar en faktura och samtidigt tar kontant betalt vid försäljningstillfället.

Men kontantfakturan måste uppfylla Bokföringslagens krav på vad en verifikation ska innehålla. Det innebär att den ska innehålla uppgift om när den tagits fram, vad försäljningen avser, vilket belopp den avser och vem som är köpare.

En kontantfaktura ska bokföras enligt reglerna för bokföring av fakturor och den ska åsättas ett verifikationsnummer.