Ska jag starta AB i utlandet?

Cecilia Gunne

Publicerades: 29 december, 2009

Jag funderar på att starta ett utländskt AB, av skatteskäl. Men vilka är egentligen för- och nackdelarna med att starta ett bolag i ett annat land, och får man ens göra det?

Du får starta ett utländskt bolag ? men det är inte säkert att du för den skull bara behöver betala skatt i utlandet. Ett utländskt bolag som bedriver verksamhet från ett så kallat fast driftsställe i Sverige beskattas nämligen här på samma sätt som ett svenskt aktiebolag.

Om bolaget bedriver verksamheten bara i det land där bolaget finns beskattas det dock bara i det landet. Det finns dock en fallgrop även här:Om du är bosatt i Sverige och äger minst en fjärdedel av ett lågbeskattat bolag (en utländsk juridisk person) ska du ta upp bolagets inkomster i din privata deklaration – och då får du ju inga skattefördelar.

Det finns dock länder som är mera intressanta för svenska företagare än andra, bland annat Malta och Cypern. Kolla med din revisor för att se vad som gäller för just dig och ditt företag.