Skulle jag ha strukit över fakturan?

Anders Nyman

Publicerades: 20 juni, 2013

Hej!

Jag har drabbats av företaget Nummerupplysningen.se, som skickade en förtryckt blankett med mina uppgifter. Eftersom jag nyligen flyttat, ville jag ändra till den nya adressen, då jag trodde att detta företag samarbetade med någon myndighet, typ Skatteverket eller Bolagsverket. Jag noterade att det stod en text ”Lägg till utökad sökbar information….” till en kostnad, men detta var inte intressant för mig, varför jag inte tänkte mer på det. Jag fick dock en chock, när en faktura damp ned på 5895:- och en kopia på den ursprungliga blanketten som jag fyllt i. Nu framgick det tydligt att det s.k. ”avtalet” var bindande i 24 månader och förlängs automatiskt om det inte sägs upp.

Jag bestred självklart genast fakturan till företaget Nummerupplysning.se och till Alfa fakturaservice, som hanterade fakturan, eftersom jag inte ansåg att jag gjort någon beställning utan bara en ändring. Jag polisanmälde ärendet, och blev där avrådd att betala. Jag anmälde det även till Svensk handel, vilket jag också nämnde i mitt bestridande. Jag fick dock ett hotfullt mail till svar, där man hänvisar till två mål, som man anser sig vunnit.

Nu till min fråga: Tillsammans med mitt bestridande skickade jag också en scannad kopia på fakturan. Skulle jag dessutom ha strukit över den? Eller är det något mer som jag missat och borde ha gjort? Det fanns heller ingen redovisad moms på fakturan.

Mvh

Hej Anne!

Du har agerat helt korrekt. Att stryka över fakturan gör varken till eller från. Rent juridiskt kan du argumentera dels att du svarat av misstag, eftersom du precis flyttat och trodde att företaget samarbetade med myndigheterna, dels att utformningen av blanketten varit vilseledande.

Att Nummerupplysningen hänvisar till två tidigare domar de vunnit kan du kontra med domen 2013-04-22 i mål K2416-12 i Stockholms tingsrätt. Där slår domstolen fast att Nummerupplysningen måste ha varit medvetna om att talongen kan undertecknas av misstag på grund av sin utformning. Den som i det målet skrivit under har därmed vilseletts, och ska inte vara bunden av avtalet.

Domen i mål K2416-12 har inte överklagats av Nummerupplysningen till Svea Hovrätt, vilket man antagligen gjort om man varit säker på att vinna. Jag har tidigare konstaterat att Nummerupplysningen bara stämt ett fåtal av alla de som ansett sig lurade. Istället lever man gott på sina hot.