Vad är en inspirationsresa?

Peter Nilsson

Publicerades: 5 mars, 2014

Jag arbetar med försäljning och letar ständigt efter nya produkter att sälja. Jag behöver därför resa till Stockholm och Göteborg ibland men vad gäller egentligen för en så kallad inspirationsresa?

Hur ser kraven ut för att det ska klassas som en sådan?

Jag tycker att studieresa är ett mer passande namn än inspirationsresa. Och för att en sådan studieresa inte ska räknas som en löneförmån krävs att de studier du gör är till nytta för bolaget.

Det innebär att dina studier ska ha anknytning till bolagets verksamhet och vara av ”ekonomisk betydelse” för verksamheten.

I vissa fall går den ekonomiska betydelsen inte att visa lika tydligt och då gör man en samlad bedömning av resan och dess syfte.
Självklart måste din resa få innehålla även andra moment, som besök på närliggande turistmål. Här är det en fråga om vilken mängd andra aktiviteter som anses normalt.

En utgångspunkt kan här vara om resans mål och aktiviteter valts mer med anledning av fritidsaktiviteterna än för studiernas skull.