Vad är smartast när jag ska bli utköpt?

Kristina Boström

Publicerades: 13 december, 2016

Jag och min kollega har drivit ett aktiebolag och ägt 50 procent var. Nu ska hon köpa ut mig och jag ska starta ett nytt aktiebolag i samma bransch. Hur kan jag optimera försäljningen, ekonomiskt/skattemässigt?

Eftersom du ska starta ett nytt aktiebolag i samma bransch kommer dina andelar i såväl det nya som det nuvarande bolaget omfattas av 3:12-reglerna eftersom du i det nya bolaget kommer att bedriva samma eller likartad verksamhet.

För att optimera försäljningen ekonomiskt kan du börja med att starta det nya bolaget som du framöver ska bedriva verksamhet i. Till detta bolag överlåter du sedan dina aktier i det nuvarande bolaget till anskaffningsvärdet eller till ett värde som motsvarar ditt gränsbelopp. På så sätt kan du minimera kapitalvinstbeskattningen vid överlåtelsen till det nya bolaget.

Därefter kan du från det nya bolaget överlåta aktierna i det äldre bolaget till din kollega till det pris ni kommer överens om. Eventuell vinst av en sådan försäljning tas inte upp till beskattning i ditt nya bolag eftersom en sådan försäljning omfattas av reglerna om näringsbetingade andelar.

Vinsten kan du sedan använda för att starta verksamheten i det nya bolaget. När det gäller vinstutdelning från det nya bolaget kan du, till skillnad från tidigare, utnyttja 100 procent av det gränsbelopp som beräknas enligt antingen huvud-
eller förenklingsregeln.

/Helena Robertsson, skatteexpert på EY