Vad ska jag inte missa i ett hyresavtal?

Kristina Boström

Publicerades: 11 juli, 2016

Min syster äger en frisörsalong och vill hyra ut en stol till en väninna som också är frisör. Jag rekommenderade min syster att skapa ett hyresavtal. Kan ni ge mig tips om hur jag ska gå till väga när jag skriver ett sådant avtal? Vad bör man tänka på och vad ska man ha med i avtalet?

I ett hyresförhållande kan det vara lämpligt att upprätta ett hyresavtal att stödja sig på om det skulle uppstå frågor eller oenigheter. I ett sådant hyresavtal kan parterna avtala om de situationer som behöver regleras. Det kan vara fråga om huruvida den som hyr ska ses som egenföretagare eller anställd, arbetstider, ersättning, kundkrets, hyresavtalets längd, uppsägningstid och liknande. Liksom ett anställningsavtal kan ett hyresavtal i ett sådant här fall fungera som en trygghet eller ett bevis på vad parterna faktiskt kommit överens om.