Vilken redovisningsperiod är bäst?

Peter Nilsson

Publicerades: 17 februari, 2014

Jag är i startfasen och undrar vad ni anser vara för- och nackdelar med de olika skatte- och avgiftsredovisningarna.

Jag ska starta enskild firma och i början kommer jag mest att ha utgifter för anskaffning av utrustning.

Vid val av redovisningsperiod för moms så undrar jag vilken redovisningsperiod som är bäst: månad, kvartal eller beskattningsår?

Och hur ska jag bokföra fakturorna, faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden?

Momsredovisning innebär ju att du antingen ska betala in moms eller få tillbaka. Om du är nystartad och gör investeringar, alltså har mer kostnader i början, kan du få tillbaka moms. Som ny kan det därför vara bättre att få momspengar varje månad än att vänta på det till slutet av året.

Men när du väl är i gång med ditt företag och det går bra så är det bättre att skjuta på inbetalningen av momsen. Det du ska betala i moms kan du ha på banken till dess du ska betala.

Tänk på att det val du gör av momsredovisning kvarstår i åtminstone 24 månader. Därefter kan man ändra redovisningsperiod. Inkomstskattemässigt saknar
perioden betydelse.

Bokslutsmetoden innebär att du bokför när du betalar, medan faktureringsmetoden innebär att du bokför när du får fakturan och sedan en gång till när du betalar. Med båda metoderna bokför du även fordringar och skulder vid årets slut. För ett mindre företag är bokslutsmetoden ofta smidigast. Du kan byta till faktureringsmetoden i framtiden men inte tvärtom.