Vilket ansvar har jag i en styrelse?

Johan Reberg

Publicerades: 19 oktober, 2012

Jag har fått erbjudande om att gå in som styrelseledamot i ett litet nystartat aktiebolag. Vad ska jag tänka på innan jag tackar ja? Vad har jag till exempel för juridiskt och ekonomiskt ansvar, om företaget skulle gå i konkurs, få ekonomiska problem eller bli stämt?

Innan du bestämmer dig för om du ska ta styrelseplatsen är det jätteviktigt att du kontrollerar bolagets ekonomi. Om bolagets ekonomi är dålig så ska det upprättas en kontrollbalansräkning. Och har detta inte gjorts på rätt sätt så kan styrelsemedlemmarna bli solidariskt betalningsansvariga för bolagets ekonomi.
Vanligtvis kan du som styrelsemedlem inte bli ansvarig personligen om bolaget stäms, men det gäller bara om bolaget skötts som det ska.
Så se till att inte bara ställa ditt namn till förfogande när någon frågar. Du ska ha en avsikt med ditt styrelseuppdrag, och måste ta dig tid att sätta dig in i bolagets ekonomi.