Bananrepubliken där inkassobolagen tillåts härjar fritt

Janne Näsström

Publicerades: 25 januari, 2015

Jag fick ett mejl härom dagen. Det innehöll ännu ett bevis för hur inkassobolag skor sig på småföretagare med metoder som borde vara olagliga i en rättsstat.

Meddelandet kom från en företagare som blev skuldsatt i fastighetskrisen på 1990-talet. Förra året, efter nästan 25 år, dök en av skulderna upp igen.

Det handlade inte om några stora pengar, 58 000 kronor, men ett inkassobolag hade nosat upp den, köpt skulden för en spottstyver, rekonstruerat den till ursprungligt belopp och dragit på med räntor och avgifter.

Kravet som ställdes mot företagaren förra året var på 225 000 kr.

Inkassobolaget tog kontakt och krävde företagaren på pengar. Han förklarade sanningsenligt att han inte hade möjlighet att betala. Vilket fick inkassobolaget att begära handräckning från kronofogden. De gick bland annat in i företagarens bankfack, där det fanns handlingar som gjorde det möjligt att verkställa utmätning på konton i två banker tillhörande företagarens sambo.

Det låter som en skröna, men så fungerar det i Sverige 2014.

Jag kommer osökt att tänka på ordet bananrepublik.