Smitare skapar problem för bensinmackarna. Foto: Getty Images

25 miljoner upp i rök

Samuel Karlsson

Publicerades: 14 februari, 2018

Det smits för 25 miljoner kronor årligen från landets drivmedelsstationer. Nu vill branschen att rättssystemet sätter stopp för smitarna.

Vinsten för en tankning är lika stor som för en koppkaffe och smitningarna är ett hot mot branschens lönsamhet. Antalet smitningar uppgick förra året till cirka 43 000 stycken på landets 1200 servicestationer (dvs stationer där du kan tanka och betala i butik), till ett värde av 25 miljoner kronor. Av dessa brott polisanmäls 60 procent och i 96 procent av fallen läggs anmälan ner utan utredning.

Smitningar ökar

Svensk Bensinhandel har under flera år genom medlemsenkäter mätt antalet smitningar, värdet av dessa samt hur stor andel som utreds. Smitningarna mätt i värde och antal har gått ner från tidigare mätningar men nu åter ökat något. Som mest utgjorde värdet av smitningarna 40 miljoner kronor  (2013). Andelen nedlagda polisanmälningar har dessutom ökat från  95 % till 96 % jämfört med tidigare år.

LÄS OCKSÅ: Fyra av tio företagare utsatta för brott

Förutom smitningar drabbas branschen av snatterier, inbrott och även rån.

– Tyvärr följs inte smitningar upp av polis och åklagare vilket innebär att våra medlemmar inte polisanmäler smitningar i den omfattning de borde göra. Smitningar är dessutom idag ett stort arbetsmiljöproblem för både personal och ägare. Jag vill se tydligare och snabbare åtgärder från vårt rättssystem som beivrar stöld. Börja därför med att utreda alla polisanmälningar, säger Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.