Nu sjunker alla priser

Redaktionen

Publicerades: 27 januari, 2009

Nu sjunker priserna för dig som importerar varor. De sjönk med hela 2,3 procent från november till december i fjol.

Fallande priser på råolja ligger bakom nedgången, visar siffror från Statistiska centralbyrån.

Även lägre priser på petroleumprodukter, baskemikalier, järn, stål och ferrolegeringar bidrog till nedgången.

Även priserna på exportmarknaden minskade under denna periode ?  med i genomsnitt 0,3 procent. Mest sjönk priset på petroleumprodukter.

Producentpriserna totalt minskade med 0,7, och också där var det allt som har med oljepriset att göra som sjönk mest. Men även priset på  jordbruksväxter, trä och varor av trä, sulfatmassa, järn, stål och ferrolegeringar samt koppar har sjunkit.

Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna stigit med 3,8 procent medan importpriserna har stigit med 2,0 procent.