<![CDATA[]]>

Småföretag i fokus under Almedalsveckan

Anders Andersson

Publicerades: 29 juni, 2009

Miljö och småföretag är i fokus under Almedalsveckan. Driva Egets bloggare Katarina Widoff rapporterar här från vimlet.

Över 1 000 olika seminarier och evenemang slåss om uppmärksamheten under Almedalsveckan.

Ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten  har blivitt ett hett ämne. Näör Maud Olofsson talade på tisdagen uppmanade hon landets arbetsgivare att anställa ungdomar:

– Efter vår sänkning av arbetsgivaravgiften för unga och nya systemet för lärlingslöner finns fler skäl än någonsin för landets arbetsgivare att anställa ungdomar. Använd de möjligheterna, sa hon och fortsatte:.

– Men vi behöver göra mer. Vi kan inte låta ungdomarna starta sitt liv i arbetslöshet. Det är därför dags att börja tänka annorlunda. För när allt fler ungdomar vill starta eget kan vi inte ha ett företags- och innovationssystem som passar min generation. Ja, bara det begreppet lär väl skrämma bort en och annan ung.

– Vad unga gör i dag är att de startar företag på helt andra sätt. De tänker lokalt och globalt samtidigt. Man ser nya lösningar, nya marknader och nya affärsmodeller.

– Det är också dags att vi vågar diskutera LAS. För när ungdomsarbetslösheten år efter år, i högkonjunktur såväl som lågkonjunktur, biter sig fast på skyhöga nivåer kan
vi inte låtsas att LAS fungerar finfint. För ska vi vara ärliga så gynnar
LAS främst min generation.

Svenskt Näringsliv började veckan med att presentera en rapport om hur ungdomsarbetslösheten, som, ledde fram till ett förslag om att justera LAS-reglerna. En lösning är att uppmuntra fler unga att starta eget.

Folkpariledaren Jan Björklund, som var måndagens huvudtalare, vill utvidga systemet med lärlingsplatser.

”Privatisering öka företagandet”

Finansdepartementet och näringsdepartementet tog under ett seminarium på måndagen upp hur privatisering ska sätta fart på företagandet. En ny rapport har visat att statligt ägda företag blir i genomsnitt mer lönsamma och effektiva när de privatiseras. Den positiva utvecklingen gäller både på konkurrensutsatta marknader och på marknader med svag konkurrens.

Rapporten visar att det ofta finns stor förbättringspotential i företag som privatiseras, mycket beroende på hur ineffektiva företagen varit i utgångsläget. Den visar också att privatiseringar fungerar bäst ihop med konkurrensfrämjande reformer. Andra väldokumenterade effekter är att investeringar och försäljning ökar, samt att skuldsättningsgraden minskar.
 

– Försäljningen av statliga företag som regeringen genomfört under den här mandatperioden har haft positiva effekter för folkhushållet och för att stärka statsfinanserna. Den här rapporten visar att det normalt sett även finns betydande vinster för företagen och dess anställda av att få privata ägare, sa kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.
 

Hur blir det efter krisen?
Organisationen Företagarna har program nästan varje dag, och VD Anna-Stina Nordmark-Nilsson gör nio olika framträdanden.
Ett av Företagarnas seminarium handlar om småföretagens roll efter krisen:

– Varför växer vissa regioner mer än andra inom näringsliv, arbetsmarknad och företagande? Vad är det som utmärker dem, undrar Företagarna då.


Innovationer

AstraZeneca, AB Volvo och SAAB Group slår vid ett gemensamt seminarium ett slag för innovationernas betydelse för tilväxten.
 

Många av världens mest innovativa produkter och system har tagits fram genom innovationsupphandling. Företag har expanderat samtidigt som nya företag och marknader har uppstått tack vare innovationsupphandling.

– Trots det utnyttjas möjligheten alldeles för lite idag för att driva forskning och utveckling framåt, menar arrangörerna.
USA:s roll minskar

USA får minskad roll
Kenneth Rogoff, professor på Harvard University, talade under måndagen. Han tror på en ekonomisk återhämtning, men en långsam sådan.

? Det finns de som säger att ju hårdare du faller desto snabbare reser du dig. Och de kan ha rätt, men jag tror inte att det sker den här gången. Jag tror på en lång tid av anpassning, sade han, under Svenskt Näringslivs ekonomiska seminarium.

Det finns mycket som talar mot en snabb återhämtning, bland annat bedömer Kenneth Rogoff att USA inte kommer att bli det ekonomiska draglok landet varit tidigare. När de amerikanska konsumenterna håller hårdare i plånboken får exportorienterade länder som Sverige det svårare. Även Kina kommer att ha en lägre tillväxt än tidigare, vilket påverkar tillväxten i världen.

– Kinas tillväxt blir mindre nästa decennium än det föregående, sade Kenneth Rogoff.

Han ser som många andra experter hur regeringar världen över försöker mildra krisen genom att pumpa in pengar i ekonomin. Men han varnar för att det kommer att leda till ökad skuldsättning. Så länge räntorna är låga klarar man det, men ökar räntorna blir det tufft.

Ett sätt att komma runt problemet är att öka skatterna, men det aktar sig politikerna för. Istället tror Kenneth Rogoff att de kommer att tillåta att inflationen ökar.

–  Det är svårt att se att vi inte får en inflationsökning på sikt. Det kan bli politiskt svårt att stå emot det när alternativet är att öka skatterna, sa han.

Följ Driva Egets bloggare Katarina Widoff från Almedalsveckan.
 

Här är programmet för Alemdalsveckan.