Unionens pris går till IBM. Foto: Getty Images

Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats

Samuel Karlsson

Publicerades: 1 augusti, 2018

Teknikföretaget IBM Sverige får Unionens pris som Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats år 2018. IBM prisas bland annat för sitt långsiktiga arbete med att stödja medarbetare som genomgått könsbekräftande vård, så kallat könsbyte.

– För Unionen är det viktigt att lyfta fram arbetsgivare som arbetar aktivt och systematiskt med att skapa en arbetsplats där alla får samma möjligheter och rättigheter, säger Marina Åman, andre vice ordförande för Unionen.

Unionens hbtq-pris delas ut varje år till en arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetar för en inkluderande

Marie Nilsson, IBM.

arbetsplats oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

– Unionens hbtq-pris är ett fantastiskt erkännande för oss eftersom det är våra medarbetare som nominerat IBM som arbetsgivare, säger Marie Nilsson, mångfaldschef på IBM i Norden. Mångfald och inkludering bidrar till mer innovation och för oss som teknikföretag är nya idéer och innovation a och o. Att kunna vara öppen med vem du är på jobbet är att vara inkluderad.

Stöd för könsbyte

IBM har bland annat tagit fram en process för att stödja anställda som ska eller har genomfört könsbekräftande vård, ett så kallat könsbyte. Företaget har en klar arbetsordning för vad som sker inom organisationen ifall en medarbetare informerar om att den ska påbörja vård och processen innefattar både stöd till den berörde samt utbildning och samtal med den närmsta chefen och kollegor.

– Hbtq är i min mening ett av de mångfaldsområden som fått minst uppmärksamhet, och speciellt då transpersoner. Det sker mycket i samhällsutvecklingen nu som gör att arbetsgivare måste ta till sig och lära sig mer om detta nu. Det gäller inte bara teknikföretag utan alla branscher, säger Marie Nilsson.

Om Unionens hbtq-pris

Sveriges största fackförbund delar varje år ut till en arbetsgivare som arbetar aktivt och systematiskt med att skapa en arbetsplats där vi alla ska få samma möjligheter och rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Syftet med Unionens hbtq-pris är att synliggöra goda exempel och sprida kunskap för att fler ska få tillgång till arbetsplatser där är en självklarhet att få definiera och vara sig själv. Priset har delats ut sedan år 2011 och tidigare vinnare är bland andra Nordic Choice Hotels, Ving och Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet.

Alla tidigare vinnare
2017: Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet

2016: Nordic Choice Hotels

2015: Sensus Västra Sverige

2014: Ving Sverige AB

2013: Sodexo

2012: Systembolaget, Västerlånggatan Uddevalla

2011: AkzoNobel Surface Chemistry, Stenungssund