Är pensionsförsäkring bäst?

Anders Andersson

Publicerades: 4 mars, 2011

Försäkringssäljarna tycker att jag ska ta pensionförsäkring. Men är det verkligen alltid det bästa alternativet?

Börja med att dela upp frågan på en försäkringsdel och en spardel. För en småföretagare är det alltid viktigt att ha ett bra försäkringsskydd, som ger familjen pengar vid dödsfall och svåra sjukdomar.

Försäkringsbolagen vill gärna klumpa ihop dessa försäkringar med ett sparande. De använder försäkringen som ett argument för pensionsförsäkring. Men försäkringsbiten kan lika gärna ligga separat i livförsäkringar och sjukförsäkringar.

Pensionssparande är alltså inte liktydigt med pensionsförsäkring. För den som försöker få lägsta möjliga skatt och har ett aktiebolag är det ofta bättre att skatta av vinsten, placera pengarna i vanliga fonder eller i en kapitalförsäkring och ta ut pengarna som lön fr o m det år du fyller 66 år.

Det beror på att pensionsinkomster efter en pensionsförsäkring numera beskattas mycket hårdare än lön, som ger extra stort jobbskatteavdrag till pensionärer.
Men för en bolagsägare som är i 30-årsåldern och tycker att det är en fördel att pengar inte kan tas ut förrän efter 55-årsdagen kan ändå pensionsförsäkring vara ett bra alternativ. Läs mer om det

här.

För dig som har enskild firma är det också mest naturligt med pensionsförsäkring, men när det bara är fem år kvar till pension är det också i en enskild firma ofta bättre att avstå från pensionsförsäkring och då sätta av pengar till expansionsfond och periodiseringsfond.