Hjälp mig att räkna!

Samuel Karlsson

Publicerades: 23 mars, 2017

Säg att jag köper in en vara för 1 000 kronor och 200 (20%) av det är moms. Sedan vill jag sälja den vidare med ett påslag på 200 kronor. Hur gör jag då? Räknar jag på 800 + 200 kronor eller räknar jag på 1 000 + 200 kronor? Eller ska jag ligga ute med momsen själv tills jag får tillbaka från Skatteverket?

 

När du betalar 1 000 kronor betalar säljaren in 200 kronor i moms till staten. Den skatten ska i slutändan drabba konsumenten och när du säljer varan vidare kommer du betala moms endast på den värdeökning som skett. För att uppnå ett påslag på 200 kronor ska du alltså sälja varan för

1 250 kronor (1 000 kronor + 200 kronor + 25 % utan 200 kronor). Det är viktigt att du har kvar fakturan för köpet eftersom det är just det faktum att du har debiterats moms vid inköpet, trots att du inte är konsument, som ger dig rätten att betala moms endast på värdeökningen.

/Helena Robertsson,
skatteexpert på EY