Hur bokför jag utdelning?

Samuel Karlsson

Publicerades: 14 mars, 2017

Vi har i vårt AB satt in pengar till en kapitalförsäkring (konto 1385). Nu har det kommit en utdelning från kapitalförsäkringen. Hur bokför jag då denna?

Kapitalförsäkringen är ett schablonbeskattat konto och utdelning är således skatte­fri. En utdelning bokförs på ”kredit”-sidan som en ”Realiserad värdeökning kapitalförsäkring, ej skattepliktig” på konto 8226. Samtidigt förs samma belopp in på 1385 på ”debet”-sidan och kan benämnas ”Svenska kapitalförsäkringar”.