Ska jag pensionsspara?

Sara Melin

Publicerades: 29 december, 2009

Jag har en liten enskild firma som gör vinst. Jag skulle vilja börja pensionsspara och undrar därför – hur gör jag det på bästa sätt i min firma?

Du kan med avdragsrätt pensionsspara via din enskilda firma. För inkomståret 2009 kan du dra av 12 000 kr plus 35 procent av överskottet i din enskilda firma.

Om det är fördelaktigt att pensionsspara i firman beror dock på verksamhetens överskott. Har du låga intäkter riskerar nämligen ett privat pensionssparande att minska din allmänna pension.

Pensionsavdraget minskar ju din redovisade inkomst och kan därför i vissa fall göra att du går miste om en del av din allmänna pension. För att få full nytta av det allmänna pensionssystemet krävs att du i deklarationen för 2009 redovisar en inkomst på minst  380 200 kr. Därför kan det ibland vara bättre att strunta i pensionsförsäkring och i stället spara i vanliga fonder.