Hur får jag milersättning på bästa sätt?

Peter Nilsson

Publicerades: 9 maj, 2011

Jag ska utföra tjänster åt ett annat företag och det innebär att jag kommer att åka en del mil i tjänsten (med egen privat bil). Nu undrar jag hur jag ska lösa det ersättningsmässigt. Kan jag som privatperson ta ut pengar ur företaget för att jag använder bilen i tjänsten? Eller ska jag fakturera uppdragsgivaren per mil? Hur gör andra företagare som använder sin privata bil i tjänsten?

Bilburen företagare

Om du ska fakturera din uppdragsgivare för de mil du kör i tjänsten är en fråga mellan dig och uppdragsgivaren. I vissa branschen är det vanligt att ta ut en milkostnad. I andra branscher lägger man in kostnaden i timpriset, antingen via ett högre timpris eller via fler debiterade timmar.
Oavsett hur eller om du tar ut ersättning av dina uppdragsgivare, har du rätt att göra avdrag i din privata deklaration för tjänsteresor om du kör med din egen privata bil för företagets räkning. Avdraget är på 18,50 kronor per mil. Glöm dock inte att föra en körjournal över dina tjänsteresor, så att du kan visa upp denna vid en eventuell kontroll från Skatteverket.