Hur fungerar en körjournal – och det här måste den innehålla

Josefin Wallin

Uppdaterades: 19 april, 2022
Publicerades: 20 april, 2022
Foto av: Adobe Stock

En körjournal innehåller all information om exempelvis vart du kört, hur långt och varför. En viktig sak att ha koll på om Skatteverket skulle vilja veta mer om hur bilen använts. Det här måste din körjournal innehålla – och varför det är så viktigt.

Vad ska en körjournal innehålla?

En körjournal är egentligen en enkel sak, en förteckning över hur företagets bil använts. I vilket ändamål har den använts – och vart har den kört? Det här ska en korrekt körjournal innehålla:

  • Datum när bilen har använts.
  • Av vem bilen har körts.
  • Vart du har kört (plats?), varför (kundmöte på annan ort? leverans?) och hur lång sträcka (mätarställning vid start och resans slut)?
  • Registreringsnummer samt mätarinställning vid årets början och slut.

Varför är en körjournal viktig? En körjournal är bilens journal över när den används, av vem, hur långt och i vilket ändamål. Det här är viktigt om Skatteverket skulle begära en granskning.

Förmånsbil?

  • En tjänstebil som den anställde också får köra privat, räknas som en så kallad förmånsbil.
  • Förmånsbil är en skattepliktig förmån.
  • Körjournalen här används också för att kunna klassa dina resor som privata eller i tjänsten.

Privat körning i ringa omfattning: I många fall vill man inte att bilen ska klassas som en förmån – just för att inte bli förmånsbeskattad. Då gäller det att man kan visa att man kört privat i ”ringa omfattning” det vill säga max 10 gånger per år och sammanlagt maximalt 100 mil.

När arbetsgivaren står för drivmedel?

I vissa fall så står arbetsgivaren för allt drivmedel. Vilket då för en anställd räknas som en förmån – en drivmedelsförmån. Den anställde förmånsbeskattas då för den del av drivmedlet som förbrukas privat. Vilket innebär att du som anställd behöver kunna styrka privata resor kontra resor i tjänsten. Här blir en körjournal viktig. Speciellt med tanke på att om denna saknas – så kommer du förmånsbeskattas för allt drivmedel.

Olika typer av körjournaler?

  • Elektronisk: Installeras direkt i bilen och registrerar resorna själv.
  • Manuell: Du fyller själv i körjournalen manuellt i en mall, bok eller eget format. Här har du ett extra stort ansvar att se till att det inte glöms. Även bra att se till att alla punkter överst i artikeln kommer med – vid de tillfällen du kanske väljer att upprätta en egen.

Läs också: 30 viktigaste skattetipsen inför 2022 – så minskar du skatten