Hur ska jag sälja min andel i bolaget?

Johan Reberg

Publicerades: 29 februari, 2012

Jag är en av delägarna i ett AB. Nu har det uppstått en tvist och jag vill sälja mina aktier. Enligt vårt gemensamma avtal så har de andra delägarna fått förfrågan om att köpa mina aktier, men tackat nej. Jag har därför rätt att sälja dem externt, men det blir svårt eftersom vårt avtal säger att den som köper måste jobba heltid i bolaget – och den möjligheten finns inte. Hur ska jag göra? Det känns som att jag målat in mig i ett hörn.

Det är lite av ett moment 22, och precis som du säger så finns det vissa problem med avtalet. Om du inte hittar någon köpare som kan jobba heltid i bolaget är mitt förslag att försöka säga upp det kompanjonsavtal ni har. Hur och under vilka omständigheter avtalet kan sägas upp brukar finnas angivet i själva avtalet – och gör det inte det finns det annan lagstiftning som reglerar detta.
Det är viktigt att tänka på dessa saker redan när man formulerar sitt kompanjons- eller aktieägaravtal. Avtalet används ju ofta inte förrän en tvist uppstår, och då är det viktigt att det är anpassat för det ändamålet.