Kan jag starta en bank?

Johan Reberg

Publicerades: 29 mars, 2010

Som vanligt verkar ju bankerna och dess ägare bara bli rikare och rikare. Därför har jag börjat fundera på att starta en bankverksamhet av något slag. Vad krävs juridiskt för att starta, bedriva och kalla sig för bankverksamhet i Sverige?

Det är inte helt enkelt att starta en bank. Hur bankverksamhet får bedrivas i Sverige regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse – banklagen.

För att få starta en bank i Sverige krävs tillstånd från Finansinspektionen. Tillstånd ges bara till svenska aktiebolag, sparbanker eller medlemsbanker. Bolagsordning, stadgar eller reglementen för verksamheten måste stämma överens med den omfattande banklagen.

Det första hindret är dock att ett bankaktiebolag eller en medlemsbank måste ha ett startkapital på minst fem miljoner euro, eller drygt 50 miljoner kronor.