Kan vi hänvisa till kollektivavtal utan att vara anslutna?

Ola Hedén

Publicerades: 27 september, 2013

Jag driver ett litet företag tillsammans med tre andra. Nu ska vi anställa och funderar på anställningsavtal och kollektivavtal. Kan vi i anställningsavtalet hänvisa till ett kollektivavtal utan att vara anslutna till ett? Detta för att vi tycker att ett kollektivavtal har bra regler och villkor och vill ha samma regler för våra anställda.

Det går inte att hänvisa till ett kollektivavtal utan att vara ansluten eller ha tecknat ett så kallat hängavtal med arbetstagarorganisationen. Men eftersom företaget fortfarande är relativt litet rekommenderar jag att du, med utgångspunkt från det kollektivavtal du refererar till, skapar en egen personalhandbok som beskriver vad som gäller hos just ert företag. I personalhandboken reglerar du allt från anställning till pension. Utgå från kollektivavtalet och lägg till eller ta bort utifrån vad som passar arbetet och arbetsplatsen. Det viktigaste är att den personalhandbok du skapar minst måste följa de regler om anställning som återfinns i LAS (Lagen om anställningsskydd). Den färdiga personalhandboken blir ett utmärkt informationsmaterial att ge till nyanställda.

Ola Hedén, HR-konsult