Semestersjuk personal?

Christine Lindgren

Publicerades: 3 februari, 2009

En av mina anställda blev sjuk under semestern, och nu undrar vi båda vad som då gäller.

Om en anställd blir sjuk under sin semester har hon/han rätt att begära att semesterledigheten byts ut mot sjukperiod. Den anställde ska då begära uppskov med semestern och arbetsgivaren ska betala sjuklön i stället för semesterlön. Den anställdes sjukdom och funktionsnedsättning ska bedömas mot ordinarie arbetsuppgifter även under semesterperioden.

Om den anställde blir sjuk på semester utomlands har denne rätt till sjuklön på samma sätt som i Sverige. Dessutom ska medarbetaren höra av sig första sjukdagen för att få sjukersättning (kan inte ske retroaktivt) samt skicka in sjukintyg efter sjunde dagens sjukdom.

Påbörjas sjuklöneperioden före semesterns början, fortsätter den även under semestern utan att den anställde särskilt måste begära detta.

Den anställde har rätt till ersättningssemester för den tid som han eller hon har varit sjukskriven under sin semesterledighet. Ersättningssemester kan inte sparas utan måste tas ut under det innevarande semesteråret.