Vad avses med en ”riktig” faktura?

Anders Nyman

Publicerades: 15 augusti, 2013

Det står i ett svar: ”Är det en ’riktig’ faktura och inte bara ett fakturalikt erbjudande måste du bestrida den.”

Vad avses med en ”riktig” faktura? De två alternativen som nämns är en falsk och en kapad faktura. Självklart skall man betala riktiga fakturor. Men vadå ”riktiga” fakturor?

Avses falska fakturor så behöver man inte alls bestrida betalningsskyldighet varken till avsändaren eller hans inkassobolag. Först om Kronofogden hör av sig behöver man bestrida betalningsskyldighet, någon motivering behövs inte. Om ärendet skulle gå vidare till tingsrätten måste fakturaavsändaren prestera bevis och några sådana finns inte om fakturan är falsk.

En ”riktig” faktura är en faktura som innehåller allt en faktura ska, dvs avsändare, fakturanummer, belopp att betala, produkt/tjänst som avses etc, och saknar information om att det bara är ett erbjudande. En ”riktig” faktura kan i sin tur vara äkta, dvs gälla något du faktiskt vill ha och har beställt, eller falsk, dvs vara påhittad. Alternativt är den falsk i den meningen att den gäller något du lurats att beställa.
Det kan vara svårt att veta om en faktura är äkta eller falsk, och om du faktiskt på ett bindande sätt tackat ja till det fakturerade. Därför bör du alltid följa rutinerna att, på ett tidsstämplat sätt, formellt bestrida fakturor du misstänker är falska. Det inbegriper att motivera varför man invänder mot fakturan. Det är också det tillvägagångssättet polisens bluffaktureexperter rekommenderar.
Jag har sett fall där företagare struntat i att bestrida en faktura de trott vara falsk, som sedan gått till Kronofogden. Att bestrida fakturan hos Kronofogden gör visserligen att myndigheten inte kan driva in skulden, men samtidigt får företaget en betalningsanmärkning som kan vara svår att bli av med. Rör fakturan dessutom något du faktiskt beställt men glömt bort, är chansen stor att avsändaren går vidare till tingsrätten. Har du blivit vilseledd att beställa kan tingsrätten visserligen välja att tro på dig, men rätten tar också stor hänsyn till hur du agerade när du fick fakturan. Att du inte bestridit den direkt, och inte heller bestridit ett eventuellt inkassokrav, ligger dig alltså i fatet. Bestrid därför alltid!