<![CDATA[]]>

”Behövs en Lex Panaxia”

Gustaf Brickman

Publicerades: 24 september, 2012

”Utan kontanter stannar stora delar av Sveriges ekonomi inom några dagar. Men till skillnad från bankerna finns det varken någon obligatorisk tillsyn eller något skydd för dem som anförtrott värdebolagen sina pengar”, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

1000-tals företagare drabbades när Värdetransportföretaget Panaxia gick i konkurs. Det räcker med att några dagskassor försvinner i marginalsvaga branscher för att konkurshotet ska vara ett faktum. Nu säger Svensk Handels vd Dag Klackenberg att det kan behövas ny lagstiftning för att återupprätta förtroendet för branschen. Så här skriver han i en debattartikel på Svensk Handels webbplats.

”Panaxias konkurs har på ett brutalt sätt aktualiserat frågan om myndigheternas tillsyn av värdebolagen. I finanskrisens spår har mycket kraft och energi ägnats åt att öka kraven och tillsynen av de så samhällsviktiga bankerna. Här går man långt för att undvika konkurser genom kapitaltäckningskrav och räddningsfonder. Bankkunderna skyddas genom insättningsgarantier och konsumentregler.

Men faktum är att värdetransportbolagens verksamhet kan vara lika systemviktiga som bankernas. Utan kontanter från de tre bolagen stannar stora delar av Sveriges ekonomi och näringsliv inom loppet av några dagar. Men till skillnad från bankerna finns det varken någon obligatorisk tillsyn eller något skydd för dem som har anförtrott värdetransportbolagen sina pengar”.

Fortfarande pågår utredningen kring vad som egentligen gått fel i Panaxia. Det enda som är helt klart är att 100-tals miljoner kronor i dagskassor för landets småföretagare har försvunnit spårlöst.