<![CDATA[]]>

Företagarnas nystartsjobb lyfter Sverige

Camilla Björkman

Publicerades: 11 februari, 2010

Antalet personer som får arbete ökar och arbetslösheten börjar nu äntligen plana ut. En orsak är att fler företagare drar nytta av så kallade nystartsjobb. Läs här hur du också kan göra det.

Även om arbetslösheten fortfarande är låg har den stabiliserats och ökar inte längre. Under januari påbörjade 40 000 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete. Det är 4 000 fler än för ett år sedan.

En orsak till lyftet är att antal nystartsjobb har ökat markant. I januari sysselsatte jobben 23 000 personer, jämfört med 16 000 för ett år sedan.

Nystartsjobb innebär följande:

  • Du som arbetsgivare anställer en person som varit utan arbete i minst 12 månader eller en nyanländ invandrare. Då kompenseras du med ett belopp som motsvarar den dubbla arbetsgivaravgiften.
     
  • För ungdomar gäller att de ska ha varit utan arbete i minst sex månader för att uppfylla villkor för nystartsjobb. Då får du ekonomisk kompensation som motsvarar en normal arbetsgivaravgift.
     
  • Stödet gäller för alla sorters anställningar: tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning.

Ansöker gör du hos Arbetsförmedlingen.