Korttidspermittering till 80 %

”Hur lugnar jag orolig personal?”

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 16 november, 2015

Läsaren Danne undrar hur han ska få sina anställda att bli lugna och motiverade istället för oroliga. Driva Egets expert på området ger råd.

Dannes fråga:
Jag driver en välfungerande bilverkstad med fem anställda. Än så länge går det bra men hur framtiden ser ut vet jag ju inte. Jag känner nu att mina anställda är oroliga, trots att det går bra för stunden. Detta påverkar hur bra de jobbar. Jag inser att jag måste göra något för att lugna dem, men vad? Hur ska jag motivera mina anställda i det här läget, och vad ska jag säga till dem?

Christine Lindgren HR-expert ger råd: 

När oro uppstår på en arbetsplats så blir chefens närvaro och uppmuntran extra viktig. Du som chef sätter stark prägel på stämningen med ditt sätt att vara och prata.

Lägg även extra kraft på att informera. En person som är orolig och inte får information fyller ofta ut ”luckorna” med egna tolkningar som gör att oron förstärks. Ge tex löpande information om hur det går för firman så att personalen får överblick.

Informerade medarbetare är delaktiga medarbetare, och delaktiga medarbetare är oftast motiverade och engagerade. Det är också viktigt att lyssna och svara på de frågor som finns. Var så ärlig du kan, men håll dig till det du vet och det du vill ska hända.

En annan viktig förutsättning för motivation är att ha tydliga mål att fokusera på. Det är ett sätt att göra dina medarbetare delaktiga i utmaningarna. För att känna sig delaktig behöver man veta hur man som individ kan påverka. Att få vara med och påverka och att få komma med idéer höjer ofta motivationen snabbt. Kanske har dina anställda idéer på hur ni ska få nya kunder?