<![CDATA[ILLUSTRATION: ISTOCK]]>

Långt kvar tills kvinnorna går om

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 8 mars, 2016

Håll ut! Om 24 år blir det jämställt i ledningsgrupperna. I alla fall om man ska tro Allbrightrapporten 2016. Men det förutsätter att företagen inte bestämmer sig för att banta ledningsgrupperna igen… Det kan svänga fort i jämställdhetsstatistiken. Förra året hette det att det skulle dröja till 2063 tills vi fick bolagsstyrelser med minst 40 procent kvinnor. Då hade man bantat ledningsgrupperna och en stor andel kvinnor hade åkt ut. Nu har ekonomin stabiliserats en smula och då sväller ledningsgrupperna. Fler kvinnor får plats igen. LÄS OCKSÅ: Så blev Britt-Marie Stegs en superentreprenör Större bolag är i regel bättre på jämställdhet än mindre bolag. Nystartade bolag är också sämre än mer etablerade sådana. Och bara var tionde VD-rekrytering slutar med en kvinna, konstaterar stiftelsen Allbright i sin rapport. Finansiärer borde vara måna om att få in kvinnor i styrelserna då UC tidigare visat att risken för konkurs är betydligt lägre i företag där kvinnor ingår i styrelsen. Ser man till löneläget så minskar skillnaderna även här. Men trots att gapet mellan kvinnors och mäns löner minskade med fem procentenheter mellan åren 2000 och 2014, tror bara 45 procent av befolkningen att skillnaderna kommer att vara utjämnade 2030, enligt en ny undersökning gjord på uppdrag av Manpower. Män är generellt mer optimistiska. Hela 58 procent tror att vi ska ha jämställda löner då, medan bara 32 procent av kvinnorna ser det som sannolikt. Det är en bra bit kvar för att nå målet. 2014, som SCB:s senaste siffror gäller, tjänade kvinnor 87 procent av männens löner. (Och då hade man räknat upp alla deltidsarbetande kvinnors löner till heltidslöner.) Ännu längre väg att gå är det om man tittar på kvinnors och mäns företagande. Enligt Tillväxtverkets Entreprenörsbarometer var bara 6 procent av kvinnorna företagare mot 14 procent av männen (2012). På frågan om man kan tänka sig att starta företag svarar 42 procent av kvinnorna ja, mot männens 56 procent. När det däremot gäller potentiella företagsidéer så är det inte lika stort gap – 22 procent av kvinnorna uppgav att de hade en affärsidé som de ville utveckla, mot männens 29 procent. Man kan konstatera att det blir mer jämställt, men det går långsamt. LÄS OCKSÅ: 31 kvinnliga entreprenörer som borde vara med i historieböckerna ]]>