<![CDATA[]]>

Så vill EU ge jobb till fler

Redaktionen

Publicerades: 14 juni, 2009

EU- kommissionen tar nu krafttag för att skaffa fler jobb och hjälpa företagen.

Här är några av punkterna i ett EU-paket för sysselsättning som EU-kommissionen lägger fram den 18-19 juni vid Europeiska rådets möte:

  • Lärlingsplatser. Fem miljoner euro satsas på lärlingsplatser i hela EU för arbetslösa ungdomar. Lärlingsplatser är ett bra instrument både för företag och för de unga, anser Företagarna.
  • Ungdomsarbete. Alla arbetslösa ungdomar ska i ett tidigt skede få utbildning eller arbete. Det ska ske inom en månad för ungdomar som inte har fyllt 20 år, inom två månader för personer som inte har fyllt 25 år och inom tre månader för personer från och med 25 års ålder.
  • Nätmatchning. En ny webbaserad matchnings- och kartläggningstjänst för att arbetssökande ska kunna matcha sina kunskaper med lediga platser i hela Europa via den befintliga europeiska jobbsökarportalen Eures.
  • Kompetensutveckling. 19 miljarder euro satsas på att hjälpa människor att behålla eller hitta nya arbeten genom kompetensutveckling, inom ramen för Europiska socialfonden.
  • Mikrokrediter. Europeiska investeringsbanksgruppen ska införa ett nytt finansieringsinstrument med 500 miljoner euro för mikrokrediter till företagare.