Ny okänd bolagsform piskar upp debatt

Camilla Björkman

Publicerades: 29 december, 2014

Mitt i stormen kring det inställda extravalet och Decemberöverenskommelsen har en ny, europeisk bolagsform piskat upp en kraftig debatt mellan Socialdemokraternas och Moderaternas Europaparlamentariker.

Bakgrunden är detta:

Ett förslag om en ny bolagsform för enmansbolag, så kallat SUP-företag (Societas Unius Personae), lades fram av EU-kommissionen i april.

Förslaget, som konstigt nog inte fått särskilt stor uppmärksamhet i medierna, går i korthet ut på detta:

  • Enmansbolaget kan registreras i vilket EU-land som helst. Det kan man göra redan idag, men nu ska registreringen ske på ett enklare sätt på nätet och man behöver inte infinna sig fysiskt. Det ska också bara ta tre dagar.
  • Verksamheten kan dock bedrivas från andra EU-länder än det där företaget är registrerat.
  • Aktiekapitalet är 1 euro, eller 1 krona i Sverige.
  • Bolaget får ha anställda.
  • Det ska gå att omvandla ett existerande företag till den nya bolagsformen. Men det får inte leda till någon förlust av rättigheter eller skyldigheter.

Tanken är att det ska bli enklare och billigare att driva små och medelstora företag över gränserna.

Nu har företagsformen rört upp en het debatt mellan å ena sidan europeiska socialdemokrater, som vill förkasta förslaget, å andra sidan Moderaternas partikollegor som är positiva till det.

På SvDs debattsida kritiserar Socialdemokraternas Europaparlamentariker Jytte Guteland och Marita Ulvskog förslaget. Enligt dem underlättar det för oseriösa företag att kringgå arbetsrätt och skattelagstiftning.

”Företagen tillåts genom denna bolagsform helt enkelt att ”forumshoppa”, det vill säga registrera sig i den medlemsstat som har de lägsta arbetsvillkoren, lönerna och skatterna”, skriver de i sitt debattinlägg och fortsätter:

”Förslaget underlättar därmed för så kallade brevlådeföretag, vars enda syfte är att skatteoptimera och kringgå lagstiftning i landet man egentligen är verksam”.

Men Gunnar Hökmark, Moderaternas Europaparlamentariker, skräder inte orden i ett svarsinlägg:

”Det borde bli lite tröttsamt med dessa ständiga anklagelser och misstänkliggöranden utan att ha några egna alternativ och förslag om hur Europa kan bli en bättre och mer dynamisk ekonomi”, skriver han.

Han anser att enmansbolaget underlättar för företagande och nya jobb i ett Europa där över 25 miljoner går arbetslösa.

”Men för politiker som ser företag, företagare och företagande som en omväg för att undergräva miljö, skapa vinster, sänka löner så framstår självfallet varje form av företagande som kan ge jobb, vinster och löner som en inledning på något som måste misstänkliggöras”, skriver Gunnar Hökmark.

Förslaget, som också kritiserats av fackförbund i Sverige och Europa, diskuteras nu i Europaparlamentet. Men går det igenom finns inte mycket att säga. Alla medlemsstater blir då nämligen skyldiga att införa den nya bolagsformen.

Vad tycker du? Är det något du kommer att anamma om bolagsformen går igenom? Lämna gärna en kommentar.

PS: God fortsättning!