Småföretagare vill anställa lärlingar

Anders Andersson

Publicerades: 24 november, 2009

Svenska småföretagare nappar på Urban Bäckströms upprop om att anställa småföretagare. Men då vill de att det ska vara lättare att anställa dem – och helst ska de unga vara lärlingar eller praktikanter.

Det visar en undersökning från nyhetstjänsten Visma Infoline.

Om det var lättare att påbörja och avsluta en anställning skulle mer än varannan småföretagare anställa unga människor redan i vinter.

Undersökningen gjordes med anledning av att Svensk Näringslivs vd Urban Bäckström uppmanat alla med inflytande i samhället att bidra till att de 200 000 ungdomar som saknar arbete får jobb.

På frågan ”Vad behövs för att du ska anställa ungdomar?” svarade 67 procent att det behöver vara lättare att påbörja och avsluta en anställning. Nästan lika många (64 procent) vill ha mer utrymme för praktik- och lärlingsplatser. 32 procent efterlyser friare lönesättning.
Undersökningen visar att nästan nio av tio småföretagare vill ta in unga medarbetare.

Undersökningen besvarades av 300 småföretagare. Av de svarande företagen hade 53 procent upp till fyra anställda, 26 procent fem till nio anställda och 13 procent tio till nitton anställda.

Urban Bäckström menar att alla – politiker, fackliga organisationer och företagare tillsammans måste försöka lösa problemet med den stora ungdomsarbetslösheten.

– Den är en tragedi för de drabbade, slöseri med kompetens och kan försämra Sveriges konkurrenskraft, menar han.